Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 15
Hakkımızda  › Tarihçe
Tarihçe

İstanbul Teknik Üniversitesi Kısa Tarihçe:

    İstanbul Teknik Üniversitesi, 1773 yılında Mühendishane-i Bahr-i Humayun adıyla III. Mustafa döneminde kurulmuştur. Gemi inşaatı ve haritacılık öğretimi yapan bu kurumdan sonra kara ordusunun teknik kadrosunu yetiştirmek amacıyla 1795 yılında Mühendishane-i Beri-i Humayun kuruldu. Bu okul, 1847'de mühendislik eğitimi yanında mimarlık alanında da eğitim vermeye başladı. 1883 yılında kurulan Hendese-i Mülkiye, 1909'da Mühendis Mekteb-i Âlisi adını alarak ülkenin alt yapı inşaatlarında görev alan kadroları yetiştirdi.

    Mühendislik ve mimarlık öğretimi, 1928 yılından itibaren kişilik kazanan Yüksek Mühendis Mektebi'nde, 1944 yılından sonra da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde sürdürüldü. 1946 yılında İnşaat, Mimarlık, Makine ve Elektrik Fakültelerinden oluşan özerk bir üniversite oldu.

    İstanbul Teknik Üniversitesi, teknik öğretimde 235 yılı aşan parlak geçmişi, çağdaş eğitim ortamı, güçlü akademik kadrosuyla Türkiye'de mühendislik mimarlık öğretimi ile özdeşleşmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yenileşme hareketlerinin öncülüğünü üstlenmiş, Cumhuriyet döneminde ise ülkemizin imarına, modernizasyonuna ve yönetimine damgasını vurmuştur. Türkiye’nin yollarında, köprülerinde, barajlarında, fabrikalarında, binalarında, enerji santrallerinde, haberleşme ağlarında, köylerinde ve kentlerinde İstanbul Teknik Üniversiteli mühendislerinin ve mimarlarının alın teri ve emeği vardır. İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye'de mühendislik ve mimarlık mesleklerinin tanımını yapan ve bu tanımı her zaman güncel tutmayı başaran, geleneksel yapısını korurken modern eğitim ve öğretim ortamlarını öğrencilerine sunan:, güçlü yurtdışı ilişkileriyle öğrencilerinin sadece ülke sınırları içinde değil, uluslararası ortamda da yarışacak şekilde yetiştiren bir devlet üniversitesidir.

    İTÜ mimarlık alanında ve mühendisliğin tüm dallarında Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda uluslararası düzeyde yetkin olabilecek meslek adamları yetiştirmektedir. İTÜ'de yapılan doktora ve diğer bilimsel yayınlar, Türkçe'nin bilim dili olarak yerleşmesine ve birçok alanda teknik terminolojinin oluşmasına katkıda bulunarak büyük bir ulusal birikim sağlamıştır.

             

Elektrik Mühendisliği Kulübü Kısa Tarihçe:

    İTÜ Elektrik Mühendisliği Kulübü 20 yılı aşkın geçmişiyle İTÜ'nün köklü kulüplerinden biri olmasına rağmen 2005 yılında Kültür Sanat Birliği tarafından kulüplerin yeniden yapılandırılması süresinde geçici olarak kapatılmıştır. Fakat 14 Şubat 2006 tarihinde yeni misyonuyla Öğr. Gör. Dr. Derya Ahmet Kocabaş danışmanlığında tekrar kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. 2006 yılının Kasım ayında ise kulübün yeni danışmanı Prof. Dr. Serhat Şeker olmuştur. 2006-2007 ve 2007-2008 akademik yıllarında kulübün başkanlığını Enes Uğur yürütmüş, kulüp odası yenileme projesiyle de kulübe yeni bir hava kazandırmıştır. 2008-2009 akademik yılında kulüp başkanlığını Yusuf Yurtkuran yürütmüş ve 2009 Mayıs ayında yapılan olağan genel kurul ve seçimle de Yusuf Yurtkuran 2009-2010 akademik yılında kulüp başkanlığını yürütmek üzere tekrar başkan seçilmiştir. 2010 - 2011 akademik yılında ise yapılan seçim ile Mehmet Serkan Zafer kulüp başkanlığına  geçmiştir. Şu anda bu yönetim devam etmektedir.