Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 24
Sponsorluk
Sponsorluk

Sponsorluk, temel olarak, bir kurumun ya da kuruluşun doğrudan herhangi bir kar göz etmeksizin halk yararına yönelik faaliyetlere ayni ya da maddi yardım sağlamasıdır. Bunun karşılığında sponsor olan kurum ya da kuruluş faaliyet çerçevesinde hedef kitlesi ile buluşma, kendisini tanıtma ve imajını olumlu yönde geliştirme fırsatı yakalamaktadır.

Sponsorlukta var sayılan temel amaç “iyi niyet” göstergesi olmak ve hedef kitleler nezdinde “güven sağlamak”tır. Sürekli olarak hedef kitleleri ile ticari bazda bir ilişki içerisinde olan şirketler sponsorluk faaliyetleri ile tamamen farklı bir temelde hedef kitleleri ile buluşma imkânı bulmaktadır.
Bir markanın bir etkinlikle özdeşleşmesi, sosyal sorumluluk kavramının farkında olan ve bunun gereklerini elinden geldiğince yerine getiren bir firma imajının yerleştirilmesi, ürünlerin belirli bir hayat felsefesinin temsilcileri olduğunun ortaya konulması ve birçok farklı açılardan şirketlere avantaj sağlayan sponsorluk, günümüzde hem ancak çok büyük masraflarla oluşturulabilen faaliyetler hem de bu faaliyetlere katılan kişiler açısından vazgeçilmezdir.

İTÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ KULÜBÜ’NE SPONSOR OLMANIN SAĞLAYACAĞI AVANTAJLAR

 · Günümüzde mühendislik öğrencileri pratik bilgiden yoksun olarak mezun olmaktadırlar. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde dahi öğrenciler, son derece iyi teorik eğitim almalarına rağmen, pratik ve sosyal açıdan eksik kalmaktadırlar. Bu noktada yenilenen kulüp odamızın öğrencilerin pratik ve sosyal açıdan gelişimlerine üst düzeyde katkıda bulunacağı açıktır. Üyelerimizin; liderlik becerilerine sahip, araştırmacı, paylaşımcı, sosyal, girişimci, kendine güvenen, birer meslek sahibi olmalarına; dolaylı olarak Türkiye’nin teknoloji ve bilim alanında gelişmesine  şirketinizin yapacağı katkı çok önemli olmaktadır.
 · Tüm üyelerimiz ve hatta üye olmayan fakülte öğrencileri kulübümüzün verdiği eğitimlere, seminerlere ve organizasyonlara katılmakta, sürekli halde kulübümüzünden ve kulübümüzün çalışmalarından haberdar olmaktadır. İTÜ Elektrik Mühendisliği Kulübü kulüp odasında düzenlediği etkinliklerde, tüm üyelere ve olabildiğince fakültenin diğer öğrencilerine kulüp odasının yenilenmesinde katkıda bulunan şirketlere duyulan minnet iletilecektir.
 · Kulüp odamızda, odamızın şirketinizin desteği ile yenilendiğine dair bir ibare bulundurulacaktır.
 · Yapılan tüm kulüp tanıtım ve tanışma toplantılarında kulüp odamızın şirketinizin desteği ile yenilendiği dile getirilecektir.
 · Kulüp odamızın yenilenmesinden sonra yenilenme ve gerekli finansmanın şirketiniz tarafından yapıldığına dair kapsamlı haberler, internet sitemizde, e-posta gruplarına gönderilen bültenlerde yayınlanacaktır.
 · Şirketinizin Elektrik-Elektronik Fakültesine yada tüm İstanbul Teknik Üniversitesi’ne yönelik bir seminer veya eğitim düzenlemek istemesi durumunda kulübümüz organizasyonun düzenlenmesine ortak olacak ve organizasyon için yer ve katılımcı ayarlayabilecektir.
 · Üniversite öğrencilerinin büyük bir çoğunluğunun üniversite eğitimleri sırasında tercih ettikleri kuruluş ile ileride de çalışmaya devam ettikleri göz önüne alınırsa, bir öğrenci kulübü olan EMK aracılığıyla şirketiniz, üniversite öğrencilerine yönelik bir şirket olarak tanıtılacaktır.
 · Kulübün basında çıkacak haberlerinde sponsor firmaların desteğinden bahsedilecektir.
 · İstanbul Teknik Üniversitesi içi 20.000 adet e-mail adresine proje ayrıntıları gönderilecektir.