Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 29
Hakkımızda  › Vizyonumuz;
Vizyonumuz;
Günümüzde pratik bilgiden yoksun olarak mezun   
olan mühendisler yerine, gerek teorik gerekse
pratik açıdan iyi yetişmiş lider İTÜ’lü mühendisler
yetiştirilmesine katkıda bulunan öncü kulüp olmaktır.
Belirlenmiş olan bu misyon ve vizyon ışığında
kulüp bünyesinde eğitimler, teknik geziler,
seminerler ve sosyal aktiviteler düzenlenmektedir.